Įvairūs tyrimai rodo, kad gebėjimas dirbti komandoje yra viena svarbiausių kompetencijų. Todėl savo mokymų programose didžiausią dėmesį skiriame komandų ugdymui.

65%

Įmonių įsitikinusios, kad būtina pereiti prie į komandas orientuoto modelio

7%

Teigia, kad jau dabar yra pasiruošusios šiam pokyčiui

5%

Įvardina save kaip labai efektyviai dirbančias komandas
Šaltinis: Deloitte Global Human Capital Trends tyrimas, 2019 m.

Komandų ugdymui naudojame sužaidybintų mokymų principus, kuriuos įvardiname terminu EnterTraining. Remiantis įvairiais tyrimais, per žaidimą ir stiprų asmeninį patyrimą įsisavinama net iki 90% žinių ir įgūdžių, kuomet tradiciniuose mokymuose įsisavinimas siekia vos 50%. Mokymų metu įvairių kompleksinių užduočių metu yra analizuojamas darbuotojų grupės elgesys, o mokymų treneriai iš gautos informacijos nustato konkrečią tobulėjimo kryptį.

Komandos proveržis

Mokymų metu siekiama per praktines situacijas sutelkti komandą ilgalaikio bendro tikslo link, motyvuoti, sustiprinti komandos darnesnį bendradarbiavimą, vienas kito palaikymą, atskleisti komandos narių potencialą, identifikuoti konkurencinį komandos pranašumą, išmokti veikti nuolatinio neapibrėžtumo ir pokyčio sąlygomis visos komandos ir asmeniniame lygmenyje.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Tvarių komandų brandos etapai ir elgesys;
 • Kokiame bendradarbiavimo etape yra mūsų komanda?
 • Komandos narių skirtumai ir panašumai. Kaip išmokti juos pažinti, derinti ir panaudoti geresniems komandos rezultatams pasiekti?
 • Tarpusavio komunikacija ir grįžtamasis ryšys vienas kitam;
 • Esminiai lyderystės principai.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas The Infinite Loop.

Antrepreneriškas mąstymas

Šiuolaikinis verslo pasaulis keičiasi itin sparčiai ir labai svarbu nuolatos prisitaikyti prie šios kaitos. Nesvarbu, ar esate verslo savininkas, ar samdomas darbuotojas – dabartinė dalinimosi ekonomikos principais paremta verslo aplinka visus skatina mąstyti ir veikti antrepreneriškai, t.y. ieškoti naujų kūrybingų idėjų ir jas įgyvendinti. Kitaip tariant, žaidžiame naują žaidimą versle, kuriam jau nebetinka senos taisyklės bei įgūdžiai.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Verslo aplinkos tendencijos, verčiančios mus keistis;
 • Šiuolaikinių organizacijų iššūkiai ir kaip su jais tvarkytis;
 • Organizacinė sėkmė kaip individualių sėkmių visuma: ką tai reiškia?
 • Sėkmę lemiančios antrepreneriškumo kompetencijos;
 • Kūrybingumo ir verslumo ugdymas (-is);
 • Ateities lyderystės ir bendradarbiavimo modeliai.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas FreshBiz.

Kūrybinė laboratorija

Daugiau nei akivaizdu, jog vienas svarbiausių sėkmės faktorių verslui dabartinėje aplinkoje – gebėjimas keistis ir inovuoti taip, kaip tikisi ir pageidauja vartotojas, o jei tiksliau – tai būti vienu žingsniu priekyje konkurentų ir pačių vartotojų atžvilgiu. Siekiant nuolatinio organizacijos atsinaujinimo būsenos, inovatyvumo ir kūrybingumo kultūros visuose organizacijos valdymo lygiuose į pagalbą ateina požiūrio, mąstymo ir veikimo metodas – Design Thinking.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Kūrybiškas sudėtingų verslo problemų sprendimas;
 • Efektyvūs būdai kurti ir tobulinti produktus ar paslaugas;
 • Kaip tapti labiau orientuotiems į savo klientus;
 • Kaip paskatinti savo ir kitų kūrybinį mąstymą, derinti jį su racionaliu mąstymu;
 • Kaip kurti darbo aplinką, skatinančią naujas idėjas ir kūrybiškus sprendimus.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas Global Innovation Game.

Komandos lyderystė

Gebėjimas auginti labai efektyvias komandas ir joms vadovauti neatsiranda savaime. Tam reikia gerai suplanuoto požiūrio ir labai daug matymo į priekį iš vadovo, kuriam reikia gerai pasiruošti ir pasirūpinti tinkamomis kompetencijomis, kad jis sėkmingai įveiktų kasdienio darbo iššūkius. Todėl komandos sėkmė didžiąja dalimi yra jos vadovo veidrodis – geras vadovas žino, kada, kokiu mastu ir kokiu būdu jo buvimas komandoje yra optimalus. Tikslas yra akivaizdus – pasiekti ir išlaikyti labai efektyvų ir nuolat gerėjantį komandos rezultatą.

Lyderystės kompetencijų ugdymas yra modulinis aktyvių seminarų ciklas, apimantis žinias apie tarpusavio komunikaciją, strateginį mąstymą, tikslų nustatymą, komandinio darbo motyvaciją, komandos dinamiką, lyderystės stilius, delegavimą ir kt. Seminaruose vadovams mes atsakysime į klausimus, kas yra geras komandos vadovas ir kaip tokiu tapti. Seminarai yra pagrįsti patirtinio mokymosi principais ir yra orientuoti į praktiką.

Mokymams naudojami žaidybiniai metodai Everestas ir Outbreak.