Didelė tikimybė, kad ateityje organizacijos vis dažniau taikys hibridinio darbo principus, t.y. kai dalis žmonių dirba biure, o dalis nuotoliniu būdu. Vadovaujant hibridinėms komandoms galioja iš esmės tie patys principai, kaip ir fiziškai kartu arba per nuotolį dirbančioms komandoms.

Tačiau čia yra vienas pagrindinis iššūkis – susiformuoja dvi atskiros grupės „ofisinių“ ir „nuotolinių“ žmonių, tarp kurių gali kilti komunikacinių problemų, didėti tarpusavio nepasitikėjimas, netgi atsirasti kultūriniai skirtumai. Biure dirbantys žmonės turi galimybę neformaliai pasikalbėti, labiau jausti organizacijos pulsą ir žinoti kontekstą, tuo tarpu nuotoliniai darbuotojai gali pasijusti pamiršti, jeigu jiems neskiriama pakankamai dėmesio. Organizacija ir vadovai turi įdėti daug pastangų, kad atskirtis tarp abiejų grupių būtų kiek įmanoma mažesnė.

Pagrindinės hibridinio darbo nuostatos

 • Nėra atskirų „mes“ ir „jie“ stovyklų – yra viena bendra komanda
 • Dirbantys biure nėra pranašesni už nuotolinius darbuotojus, ir atvirkščiai
 • Visa komanda atsakinga už tai, kad kiekvienas kolega turėtų reikiamą informaciją
 • Padedame vieni kitiems susidoroti su asmeniniais ar darbo sunkumais
 • Dienotvarkėje yra sutarti „sinchroninio“ darbo (kai, nepaisant kur esate, dirbate kartu prie užduočių), bei „asinchroninio“ darbo (kuomet bendraujate ar informaciją perduodate el. paštu, Slack, Asana, MS Teams, video įrašais ir pan.), periodai

Kas padėtų spręsti hibridinio darbo iššūkius?

 • Patarimas vadovams – padirbėkite tiek biure, tiek nuotoliniu būdu, kad patys pajaustumėte skirtumus
 • Skatinkite žmones kuo dažniau atvykti į biurą – sukurkite tam tinkamas sąlygas ir priežastis
 • Centralizuokite informaciją, kad ji bet kada ir iš bet kur būtų pasiekiama
 • Komunikuokite dažniau ir įvairiau, nepamirškite, kad nuotoliniai darbuotojai turi mažiau galimybių neformaliems pasikalbėjimams
 • Deleguodami užduotis ar burdami projektų komandas pasistenkite proporcingai įtraukti abiejų kategorijų žmones
 • Organizuokite dažnesnius „gyvus“ visos komandos susitikimus ar mokymus – bent kartą per ketvirtį
 • Arba atvirkščiai – organizuokite tik virtualius renginius ar susirinkimus, netgi ir tiems, kurie dirba biure.
 • Įneškite daugiau žaismingumo: neformalūs pokalbiai, smagūs žaidimai kartu, mini konkursai ir pan.