Komandinio darbo svarba

Žodžių junginį „komandinis darbas“ biure girdime kiekvieną darbo dieną. Net jeigu dirbate iš namų ar pasislėpę palmių šešėlyje, tikėtina, kad teko skaityti apie komandinio darbo naudą. Komandinis darbas yra būtinas siekiant bendrų tikslų, kuriant draugišką darbo aplinką ir sprendžiant kompleksines problemas.

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad komandinio darbo skatinimas teigiamai veikia produktyvumą, darbo kokybę ir verčia kūrybiškai mąstyti. Tai yra naudinga tiek darbuotojams, tiek verslams.

Vis dėlto daugiau nei trečdalis darbuotojų teigia, kad jiems trūksta bendradarbiavimo kolektyve, o kas ketvirtas palieka organizaciją, nes nejaučia su ja ryšio ir jiems trūksta bendrumo jausmo. Galiausiai, net 97 % darbuotojų ir darbdavių mano, kad nepakankamas komandos suderinamumas turi įtakos užduoties ar projekto sėkmei. Atrodo, kad dauguma suvokia komandinio darbo svarbą, tačiau tik 14 % vadovų teigia esantys įsitikinę, kad jų darbuotojai supranta įmonės strategiją, tikslus ir kryptį. Tai rodo, kad organizacijoms trūksta komandinės dvasios ir bendrumo.

 

Kaip pagerinti komandinį darbą?

 

Išsiaiškinus komandinio darbo svarbą, pagalvokime apie tai, kaip jį pagerinti. Net jeigu esate vienas iš laimingųjų, kurie dirba bendradarbiavimą skatinančioje aplinkoje, tikėtina, kad ne visi procesai vyksta sklandžiai. Todėl pateikiame Jums 5 patarimus, kaip sustiprinti komandinį darbą.

1. Skatinkite atsakomybės jausmą ir kurkite pasitikėjimu grįstus santykius

Kaip manote, jeigu darbdavys nuolat prašo pridėti jį prie siunčiamų laiškų, pastoviai tikrina padarytų darbų kokybę ir prašo kiekvieną smulkmeną derinti su juo, ar darbuotojai teigiamai atsilieps apie jį? Statistiniai duomenys rodo, kad perdėta mikrovadyba (angl. micromanagement) yra antras pagal dažnumą veiksnys, lemiantis prastą motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Dėl mikrovadybos auga įtampa, streso lygis ir bejėgiškumo jausmas, kas sukelia didesnę darbuotojų kaitą.

Skatinkite kolegas nebijoti priimti sprendimus, puoselėkite atsakomybės jausmą ir kurkite kultūrą, kurioje komandos ir individai gali dirbti savarankiškai, be nuolatinio stebėjimo ir tikrinimo. Tik pasitikinčiame vienas kito gebėjimais, sąžiningumu ir atsidavimu kolektyve galėsime sukurti tvirtus, į komandinį darbą orientuotus santykius. Būkite patikimas kolega, laikykitės pažadų ir palaikykite vienas kitą.

2. Aiškiai apibrėžkite organizacijos tikslus, vaidmenis ir pareigas

Įsitikinkite, kad darbuotojai žino už ką jie yra atsakingi ir koks yra jų darbo tikslas. Kartais įvyksta taip, jog keli darbuotojai vienu metu dirba prie tos pačios užduoties, arba atvirkščiai: procesai nevyksta, nes niekas nežino kas yra už juos atsakingas. Siekiant to išvengti, rekomenduojame reguliariai, bent kartą į savaitę, organizuoti trumpą (gyvą arba nuotolinį) komandos susitikimą, kurio metu galima sužinoti, kaip sekasi kolegoms, aptarti darbus ir pasiskirstyti užduotimis.

Tačiau jeigu jaučiate, kad įmonėje nėra aiškios krypties, bendrumo ir pasiskirstymo pareigomis, o organizuojami susitikimai nė kiek nekeičia padėties, siūlome organizuoti komandos ugdymo mokymus ir/arba į komandos formavimą orientuotą renginį.

3. Skatinkite palaikančią ir į bendradarbiavimą orientuotą kultūrą

Norint auginti bendruomenišką kultūrą, reikia pradėti nuo mažų žingsnių. Pabandykite priskirti vieną užduotį dviem kolegoms, kad tie dirbtų kartų. Po sėkmingų bandymų prie mažos komandos, pagal poreikį, galima priskirti dar vieną ar daugiau žmonių. Tačiau pradėjus vykdyti tokius eksperimentus, būkite pasiruošę suteikti komandai pagalbą.

Sukurkite aplinką, kur žmonės jaustųsi patogiai dirbti kartu, nebijotų išreikšti savo nuomonę ir noriai padėtų vienas kitam. Jeigu esate vadovas, parodykite komandai pavyzdį: komunikuokite požiūrį, kurio tikitės iš kitų. Tokie pokyčiai turėtų teigiamai paveikti darbuotojus, nes tyrimai rodo, kad 33 % išreiškia lojalumą darbovietei, kurioje yra stiprūs bendradarbiavimo santykiai.

4. Gerbkite įvairovę

Kartais klaidingai manoma, kad komandą galima suburti tik iš bendraminčių. Tokia komanda gali puikiai sutarti, tačiau jeigu visi komandoje mąsto vienodai, turi panašią patirtį ir tuos pačius įsitikinimus, ar jie sugebės iš skirtingų kampų įvertinti savo bei kitų darbą? Greičiausiai ne.

Skirtingą patirtį turinčių žmonių grupė gali įnešti daugiau įvairių idėjų, kurios turi potencialą padaryti teigiamą poveikį organizacijoje. Įvairovė skatina diskusijas, naujas perspektyvas ir kuria kūrybišką aplinką.

5. Suteikite komandai galimybę mokytis

Ar galime tikėtis iš kolegų momentalių pokyčių, jeigu jie neturi sėkmingos darbo patirties komandoje ir nežino kas yra geras komandinio darbo pavyzdys? Stiprios komandos nesusiformuoja per vieną naktį. Kolegoms reikia pasakoti apie tinkamus komandinio darbo metodus, rodyti pavyzdžius ir mokyti juos dirbti kartu.

Seminarai, mokymai ir kviestinių svečių istorijos bei dalijimasis patirtimi – visos šios priemonės suteikia galimybę tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius ir semtis žinių iš kitų.

Jei manote, kad Jūsų organizacijoje trūksta komandinės dvasios ir norite, kad darbuotojai būtų labiau linkę dirbti kartu, siūlome pasikalbėti ir aptarti Jūsų komandos ugdymo galimybes. Esame į kokybę orientuota renginių organizavimo agentūra ir bendradarbiaujame su partneriais iš įvairių pasaulio vietų, kas leido mums pilnai ištestuoti ir ištobulinti mūsų siūlomas programas.